Welkom op de site van acupunctuurpraktijk Luo Mai

Na diverse jaren hobbymatig bezig te zijn geweest met allerlei medische stromingen heb ik onlangs, na het behalen van mijn diploma acupunctuur, er voor gekozen om een eigen praktijk op te richten op het gebied van acupunctuur en lichamelijk herstel. De naam Luo Mai leek mij een heel toepasselijke naam voor mijn praktijk. Luo Mai betekent in het Nederlands verbindende energiekanalen. Door deze verbindingen kunnen energiestromen zich van het ene gebied in het lichaam naar een ander gebied verplaatsen. Hierdoor kan men tekorten aan energie aanvoeren en een teveel aan energie afvoeren. Uit de praktijknaam blijkt al dat veelal acupunctuur wordt toegepast.

 

Omdat er echter binnen mijn praktijk meerdere behandelmogelijkheden zijn heb ik mijn kennis van shiatsu, tapen en bandageren, medical oftewel kinesiotaping en conditie-en hersteltraining eveneens als toepasbare technieken ingebracht in de praktijk. Samen met acupunctuur en de hiervoor genoemde behandeltechnieken wordt getracht om tot algeheel lichamelijk herstel te komen.